vdb-solar është një degë e konceptuar e grupit vdb-concept GmbH në Bremen.

vdb-concept GmbH u themelua në vitin 2006 nga punëtorët e ndërmarrjes gjermane të makinerisë, të ndihmuar nga specialistët e elektroteknikës dhe të fotovoltaikes (foto rrymës). Që atëherë ky grup me kalimin e kohës është zgjëruar.

vdb-solar eshte specializuar në krijimin e PV-aparaturave të gatshme, si për nevoja personale ashtu edhe për akumulimin e energjisë në rrjetin lokal. Në tërë evropen ndërtojmë aparatura, sidomos në industri që janë në gjendje të arrijnë energjinë prej disa megavatësh.

Së bashku me bashkepunëtorët tane ne jemi në gjendje përafërsisht deri ne 25 megavat të prodhojmë energji permes paneleve solare fotovoltaike.

Duke u bazuar në programet moderne kompjuterike, të cilt janë në përdorim në mbarë botën, kanë bërë që shumë ndërmarrje të vogëla për përfitimin e energjisë të na pranojnë dhe të na njohin si ndërmarrje e pershtatshme konceptuale ne projektimin dhe instalimin e paneleve solare fotovoltaike.

Kërkesa e juaj te ne është përparësi dhe gjitheashtu siguria e juaj:

  • Njohuri themelore, këshilla, realizimi profesional i projekteve veç e veç
  • Ndërtojmë pllaka dhe transformator në mënyrën më të mirë të mundshme sipas kërkesave tuaja
  • Afërsia me palët, zgjedhja optimale dhe mënyra më efikase në realizimin e kërkesës
  • Parashtrimin dhe realizimin e të gjithë projektit sipas dëshirës tuaj, apo pjesë të projektit
  • Çmimi i lirë dhe i volitshëm


I mirëpresim idetë e juaja dhe jemi të sigurt se për këtë do të hasim në mirëkuptim.